แรงงาน 22 อาชีพ เตรียมเฮ… ปรับขึ้นค่าจ้าง 1 เม.ย.นี้

2 มี.ค.

แรงงาน 22 อาชีพ เตรียมเฮ… ปรับขึ้นค่าจ้าง 1 เม.ย.นี้

แรงงาน 22 อาชีพ เตรียมเฮ ปรับขึ้นค่าจ้าง 1 เม.ย.นี้

  ปลัดกระทรวงแรงงาน เผย มีมติปรับขึ้นอัตราจ้าง 22 สาขาอาชีพ เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายนนี้ โดยพิจารณาตามความยากง่ายให้สอดคล้องกับสภาพการจ้างงานในตลาดแรงงานตามสาขา อาชีพทั้งหมด

  วันนี้ (1 มีนาคม) นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ทาง คณะกรรมการค่าจ้างได้ประชุมกันและมีมติเห็นชอบให้กำหนดอัตราค่าจ้างตาม มาตรฐานฝีมือ 22 สาขาอาชีพ ตามที่คณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ทั้ง 6 กลุ่มสาขาอาชีพเสนอมา ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท ที่ประกาศใช้แล้ว ทางคณะอนุกรรมการฯ จึงได้เสนอปรับฐานค่าจ้างให้สูงขึ้นร้อยละ 11.7–42.9

  โดยทั้ง 6 กลุ่มสาขาอาชีพที่ได้รับการปรับขึ้นค่าจ้างนั้น แต่ละอาชีพจะมีอัตราค่าจ้างไม่เท่ากัน เริ่มตั้งแต่ระดับ 1 = 320 บาท จนถึงระดับ 3 = 775 บาท ซึ่งพิจารณาตามสภาพความยากง่ายและเศรษฐกิจของแต่ละสาขาอาชีพ เริ่มบังคับใช้ 1 เมษายน ดังรายละเอียดต่อไปนี้


 

1. ช่างเครื่องกล ให้ปรับเพิ่มขึ้น 85 บาท ในทุกสาขา และ ทุกระดับ แยกเป็น

           1.1 ช่างสีรถยนต์ ระดับ 1 เพิ่มเป็นวันละ 400 บาท ระดับ 2 เพิ่มเป็นวันละ 465 บาท และ ระดับ 3 เพิ่มเป็นวันละ 530 บาท
           1.2 ช่างเคาะตัวถังรถยนต์ ระดับ 1 เพิ่มเป็นวันละ 420 บาท ระดับ 2 เพิ่มเป็นวันละ 505 บาท และ ระดับ 3 เพิ่มเป็นวันละ 590บาท
           1.3 ช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 เพิ่มเป็นวันละ 360 บาท ระดับ 2 เพิ่มเป็นวันละ 445 บาท และ ระดับ 3 เพิ่มเป็นวันละ 530 บาท

2. ภาคบริการ ให้ปรับเพิ่มขึ้น 39.5% ทุกสาขา และ ทุกระดับ แยกเป็น

           2.1 ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เพิ่มเป็นวันละ 400 บาท และ ระดับ 2 เพิ่มเป็นวันละ 510 บาท
           2.2 พนักงานนวดไทย ระดับ 1 เพิ่มเป็นวันละ 440 บาท ระดับ 2 เพิ่มเป็นวันละ 580 บาท และ ระดับ 3 เพิ่มเป็นวันละ 720 บาท
           2.3 นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันออก (หัตถบำบัด) ระดับ 1 เพิ่มเป็นวันละ 490 บาท ระดับ 2 เพิ่มเป็นวันละ 650 บาท

3. ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ ให้ปรับเพิ่มขึ้น 100 บาท ทุกสาขา และ ทุกระดับ แยกเป็น

    ช่าง ซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ , ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร , ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ,  ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก และช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์) ในทุกสาขา ระดับ 1 เพิ่ม เป็นวันละ 400 บาท ระดับ 2 เพิ่มเป็นวันละ 500 บาท ระดับ 3 เพิ่มเป็นวันละ 600 บาท ทั้งนี้ ยกเว้นสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์) ไม่มีระดับ 3

4. ช่างอุตสาหการ ให้ปรับค่าจ้างแตกต่างกันตามความสามารถในการจ่ายของนายจ้างและตลาดแรงงาน แยกเป็น

           4.1 ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 เพิ่มเป็นวันละ 460 บาท ระดับ 2 เพิ่มเป็นวันละ 530 บาท และ ระดับ 3 เพิ่มเป็นวันละ 670 บาท
           4.2 ช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 1 เพิ่มเป็นวันละ 400 บาท ระดับ 2 เพิ่มเป็นวันละ 500 บาท และ ระดับ 3 เพิ่มเป็นวันละ 600 บาท และ
           4.3 ช่างเชื่อมทิก ระดับ 1 เพิ่มเป็นวันละ 455 บาท ระดับ 2 เพิ่มเป็นวันละ 615 บาท และ ระดับ 3 เพิ่มเป็นวันละ 775 บาท

5. ช่างก่อสร้าง ให้ปรับเพิ่ม 85 บาท ทุกสาขา/ทุกระดับ แยกเป็น

           5.1 ช่างไม้ก่อสร้าง ระดับ 1 เพิ่มเป็นวันละ 385 บาท  ระดับ 2 เพิ่มเป็น  วันละ 495 บาท และ ระดับ 3 เพิ่มเป็นวันละ 605 บาท
           5.2 ช่างก่ออิฐ ระดับ 1 เพิ่มเป็นวันละ 345 บาท ระดับ 2 เพิ่มเป็นวันละ 465 บาท และ ระดับ 3 เพิ่มเป็นวันละ 585 บาท
           5.3 ช่างฉาบปูน ระดับ 1 เพิ่มเป็นวันละ 385 บาท ระดับ 2 เพิ่มเป็นวันละ 495 บาท และ ระดับ 3 เพิ่มเป็นวันละ 605 บาท
           5.4 ช่างอะลูมิเนียมก่อสร้าง ระดับ 1 เพิ่มเป็นวันละ 365 บาท ระดับ 2 เพิ่มเป็นวันละ 475 บาท  และ ระดับ 3 เพิ่มเป็นวันละ 585 บาท

6. ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ ให้ปรับเพิ่มตามสภาพการจ้างงานของแต่ละสาขาอาชีพ แยกเป็น

           6.1 ช่างเย็บ ระดับ 1 เพิ่มเป็นวันละ 320 บาท ระดับ 2 เพิ่มเป็นวันละ 370 บาท และ ระดับ 3 เพิ่มเป็นวันละ 500 บาท
           6.2 ช่างเครื่องประดับ (ประดับอัญมณี) ระดับ 1 เพิ่มเป็นวันละ 400 บาท  ระดับ 2 เพิ่มเป็นวันละ 550 บาท และ ระดับ 3 เพิ่มเป็นวันละ 750 บาท
           6.3 ช่างเครื่องเรือนไม้ ระดับ 1 เพิ่มเป็นวันละ 335 บาท ระดับ 2 เพิ่มเป็นวันละ 385 บาท และ ระดับ 3 เพิ่มเป็นวันละ 435 บาท
           6.4 ช่างบุครุภัณฑ์ ระดับ 1 เพิ่มเป็นวันละ 320 บาท ระดับ 2 เพิ่มเป็นวันละ 370 บาท และ ระดับ 3 เพิ่มเป็นวันละ 420 บาท

ปรับค่าจ้าง ผู้ใช้แรงงานตามอาชีพ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: