เผยค่าจ้างนักศึกษาจบใหม่ ปี 54/55 วิศวะฯ ค่าจ้างสูงสุด…

28 ก.พ.

 

เผยค่าจ้างนักศึกษาจบใหม่ ปี 54/55 วิศวะฯ ค่าจ้างสูงสุด…

เผยผลสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการปี 2554/2555 ปวช. เฉลี่ย 6,953 บาท, ปวส. 8,004 บาท และปริญญาตรี 12,303 บาท โดยสาขาวิศวกรรมศาสตร์ได้ค่าจ้างสูงสุด

  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ นางวีณา ตันตยานนท์กุล ที่ปรึกษาฝ่ายทรัพยากรบุคคล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผย ผลการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการปี 2554/2555 ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ภายหลังจากมีนโยบายการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ โดยพบว่า

ค่าจ้างสำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ระดับ ปวช. เฉลี่ยอยู่ที่ 6,953 บาท โดยสาขาวิชาที่มีค่าจ้างสูงสุดคือ

        – เกษตรศาสตร์ ค่าจ้างเฉลี่ย  7,077 บาท
        – ศิลปกรรมศาสตร์ ค่าจ้างเฉลี่ย 7,054 บาท
        – คอมพิวเตอร์ ค่าจ้างเฉลี่ย 7,028 บาท

เมื่อจำแนกผู้จบการศึกษาใหม่ระดับ ปวช. เป็นรายกลุ่มอุตสาหกรรมพบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมที่จ่ายค่าจ้างสูงสุดคือ

        – เซรามิก ค่าจ้างเฉลี่ย   7,990 บาท
        – เครื่องปรับอากาศและความเย็น ค่าจ้างเฉลี่ย  7,540 บาท
        – กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ ค่าจ้างเฉลี่ย  7,440 บาท

ผู้จบการศึกษาระดับ ปวส. ได้รับค่าจ้างเฉลี่ย 8,004 บาท โดยสาขาวิชาที่มีค่าจ้างสูงสุดคือ

        – ออกแบบและสถาปัตยกรรม ค่าจ้างเฉลี่ย  8,396 บาท
        – คอมพิวเตอร์ 8,087 บาท และช่างเทคนิค ค่าจ้างเฉลี่ย  8,057 บาท

เมื่อจำแนกผู้จบการศึกษาระดับ ปวส. เป็นรายกลุ่มอุตสาหกรรม พบว่า กลุ่มที่จ่ายค่าจ้างมากที่สุด คือ

        – กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าและพลังงานทดแทน ค่าจ้างเฉลี่ย  9,113 บาท
        – กลุ่มเซรามิก ค่าจ้างเฉลี่ย  9,073 บาท
        – กลุ่มเหล็กและอะลูมิเนียม ค่าจ้างเฉลี่ย   8,682 บาท

ส่วนค่าจ้างของผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เฉลี่ย 12,303 บาท สาขาวิชาที่ผู้ประกอบการจ่ายมากที่สุดคือ

        – วิศวกรรมศาสตร์ ค่าจ้างเฉลี่ย 15,158 บาท
        – วิทยาศาสตร์ ค่าจ้างเฉลี่ย 13,124 บาท
        – พยาบาลศาสตร์ ค่าจ้างเฉลี่ย 12,951 บาท

เมื่อจำแนกผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นรายกลุ่มอุตสาหกรรม พบว่า กลุ่มที่จ่ายค่าจ้างมากที่สุด คือ

        – กลุ่มแก้วและกระจก ค่าจ้างเฉลี่ย 16,247 บาท
        – กลุ่มยานยนต์ ค่าจ้างเฉลี่ย 15,001 บาท
        – กลุ่มเหล็กและอะลูมิเนียม ค่าจ้างเฉลี่ย 13,706 บาท

ส่วนระดับปริญญาโทมีค่าจ้างเฉลี่ย 17,539 บาท สาขาวิชาที่ผู้ประกอบการจ่ายมากที่สุดคือ

        – วิศวกรรมศาสตร์ ค่าจ้างเฉลี่ย 18,954 บาท
        – สัตวแพทยศาสตร์ ค่าจ้างเฉลี่ย 18,667 บาท
        – พยาบาลศาสตร์ ค่าจ้างเฉลี่ย  18,000 บาท

เมื่อจำแนกผู้จบการศึกษาระดับปริญญาโท เป็นรายกลุ่มอุตสาหกรรม พบว่า กลุ่มที่จ่ายค่าจ้างมากที่สุด คือ

        – ยานยนต์ ค่าจ้างเฉลี่ย 21,818 บาท
        – การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ค่าจ้างเฉลี่ย 20,175 บาท
        – เหล็กและอะลูมิเนียม ค่าจ้างเฉลี่ย 20,635 บาท

ส่วนค่าจ้างและสวัสดิการของผู้มีประสบการณ์ทำงานระดับผู้บริหารกลุ่มงานระดับสูง เมื่อจำแนกตามกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม พบว่า

        – กลุ่มที่จ่ายค่าจ้างสูงสุด คือ กลุ่มอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม ค่าจ้างเฉลี่ย 163,061 บาท

        – กลุ่มที่จ่ายค่าจ้างน้อยสุด คือ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ค่าจ้างเฉลี่ย 43,078 บาท

        ทั้งนี้ นางวีณา ยังระบุด้วยว่า การกำหนดค่าจ้างสำหรับผู้จบใหม่ต้องพิจารณาก่อนว่าธุรกิจอยู่ในกลุ่มไหน มีขนาดใด โดยต้องเทียบค่าจ้างกับกลุ่มธุรกิจที่มีขนาดเท่ากัน ซึ่งต้องคำนึงถึงความสามารถในการจ่ายขององค์กรด้วย

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: